Lyme Hastalığı, köpeklerde görülen bu hastalık bir spiroket olan Borrelia burgdorferi tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Lyme hastalığı etkeni olan bakteri köpeklere sadece kene ısırması (başlıca Ixodes ricinus cinsi) sonucu bulaşır. Lyme hastalığı köpeklerin dışında birçok memeli ve kanatlı hayvanda da görülebilmektedir.

Enfeksiyon sonucu oluşan klinik bozukluklar daha çok köpeğin bağışıklık sistemine bağlıdır. Lyme etkeni böbreklere yerleşme eğilimindedir. Etken kanda çok bulunmadığından hematolojik ve biyokimyasal değişikliklere rastlanmaz. Daha çok keneyle temastan 2-5 ay sonra başlayan topallık ve eklemlerde şişme hastalığın ilk ve sinsi habercisidir. Bunun yanında, ateş, halsizlik, lenf yumrularında büyüme ve iştahsızlık yapabilir. Bazı köpeklerde akut, ilerleyici böbrek hastalıkları ve bunlara bağlı sistit bulguları, artrit, nörolojik bozukluklar ve kalpte aritmi görülebilir.

Enfeksiyöz hastalık sınıflandırılmasında, Lyme zoonoz hastalıklar listesinde yer almaktadır. Köpek-insan arası bulaşma sadece enfekte kenelerin ısırması sonucu görülür. Yapılan araştırmalarda direk bulaşma bildirilmemiştir. İnsan ve pet hayvanları, keneler için tesadüfi bir konak olduğundan, köpekler insanlar için enfeksiyon kaynağı değildir.

Köpeklerde hastalıktan korunma ancak kene mücadelesi ve aşılama yapılarak mümkündür. Kene mücadelesinde ense damlası-kene tasması ve bölge ilaçlaması kombine olarak yapılmalıdır.

Lyme hastalığına karşı bakterin aşılamalar büyük oranda koruyuculuk sağlasa da, tam olarak etkin değildir. Kenelerin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde uygulanması tavsiye edilir. Aşılar ilk olarak 2-4 hafta aralıklarla iki doz halinde yapılır. Sonrasında yıllık tek doz aşı uygulamaları yeterlidir.

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501