Köpek kanlı ishal hastalığı, yani Parvovirus infeksiyonu köpeklerde sık rastlanan, kolay yayılan ve salgınlara neden olan bir hastalıktır. Etken DNA ‘lı bir virustur. Özellikle yavru köpeklerin kalp kası ve bağırsak epitelleri gibi hızlı çoğalan hücrelerinde yerleşir. Parvovirus, dış ortamda normal koşullarda 1 yıldan fazla canlı kalabilir. Parvovirus ‘un kolay çoğalabilmesi, hızlı yayılması, dezenfektanlara dirençli yapısı…

Lyme Hastalığı, köpeklerde görülen bu hastalık bir spiroket olan Borrelia burgdorferi tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Lyme hastalığı etkeni olan bakteri köpeklere sadece kene ısırması (başlıca Ixodes ricinus cinsi) sonucu bulaşır. Lyme hastalığı köpeklerin dışında birçok memeli ve kanatlı hayvanda da görülebilmektedir. Enfeksiyon sonucu oluşan klinik bozukluklar daha çok köpeğin bağışıklık sistemine bağlıdır. Lyme etkeni böbreklere…

Leptospiroz, ya da leptospirozis başlıca köpek, insan ve diğer bazı hayvanlarda görülebilen, dünyaca yaygın zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) bir hastalıktır. Köpeklerde Leptospira interrogans ‘ın serotipleri önemli enfeksiyonlara sebep olur. Ayrıca Leptospira canicola, Leptospira ictrohaemorrhagiae, L.grippotyphosa, L.pomona, L.bratislava gibi suşlarda köpeklerde hastalık oluşturabilmektedir. Bulaşma, etkenle enfekte idrarla direkt temas ile mümkündür. Diğer deri yoluyla geçen hastalıklardan farklı…

Kuduz hastalığı, etken Rabdoviridae familyasından RNA’lı kuduz virusudur (Rabies virus). Virus pek çok yolla bulaşabilir. Bulaşma en çok ısırık yaralarıyla olmaktadır. Virus dış ortamda çevre koşullarına ve dezenfektanlara dayanıksızdır. Kuduz Hastalığı Hakkında Kuduz semptomları 5 ayrı döneme ayrılsa da, klinik açıdan klasik olarak saldırganlık (hipereksitasyon) ve paralitik dönem olmak üzere ikiye ayrılabilir. Kuduz hastalığının belirtileri…

Köpek Gençlik Hastalığı, Canine Distemper Virus tek iplikli RNA’lı bir virustur. Etken dış çevre koşullarına karşı duyarlı ve dezenfektanlara dayanıksız olmasına karşın, köpekler arasında oldukça bulaşıcıdır. Köpek Gençlik Hastalığı (Canine Distemper Virus-CVD) Hakkında Köpek gençlik hastalığı, etken ile enfekte köpeklerin salya ve burun akıntıları ile çevreye ve diğer köpeklere bulaşır. Etken aynı zamanda kapalı ortamlarda…

Köpek koronavirus enfeksiyonu, tek iplikli RNA’lı bir virustur ve duyarlı genç köpeklerde ishalle seyreden salgınlara neden olur. Virus özellikle genç köpekler arasında oldukça bulaşıcıdır. Yetişkin köpeklere hastalık semptomlarına neden olmaz veya oldukça hafif seyirlidir. Çoğunlukla tedaviye gerek duyulmaz. Köpek coronavirus’u enfekte dışkının ağza teması ile bulaşır. Bulaşma direk temastan daha çok dışkı ile kontamine çevresel…

Köpek Gençlik Hastalığı- Canine Distemper Virus Köpek Kanlı İshal- Canine Parvovirus Leptospirozis Canine Adenovirus Enfeksiyonları Köpek Coronavirus İnfeksiyonu Lyme Hastalığı Kuduz Hastalığı

Köpek Bakım Rehberi – Genel Her canlı varlık gibi köpekler de, yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmek için, belirli ortam ve koşullara gereksinme duyar. Barındıkları yerin sağlıklı yaşamalarına elverişli olup olmadığından tutun, gereksindikleri besin türü ve oranının karşılanıp karşılanmaması, temizlik ve bakımlarının yapılıp yapılmaması, hareket etme ve dolaşma olanağı bulup bulmamalarına değin pek çok etken, sağlıkları üzerinde etkiler…

Çiftlik öksürüğü hastalığı, etkeni Enfeksiyöz Canine Hepatit köpek adenovirus-1 ‘dir. Canine Hepatisis ve Kennel Cough olarak da geçer. (canine adenovirus-1, CAV-1). Hastalığa 1 yaşın altındaki genç köpekler daha duyarlıdır. Hastalık sebebiyle ölümler yüksektir ve bir yaşın altı köpek yavrularında daha çok görülür. CAV-1 dış ortamda aylarca canlı kalabilen bir virüstur. Çiftlik Öksürüğü Hastalığı Belirtileri Etken vücuda…

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501