Lyme Hastalığı, köpeklerde görülen bu hastalık bir spiroket olan Borrelia burgdorferi tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Lyme hastalığı etkeni olan bakteri köpeklere sadece kene ısırması (başlıca Ixodes ricinus cinsi) sonucu bulaşır. Lyme hastalığı köpeklerin dışında birçok memeli ve kanatlı hayvanda da görülebilmektedir. Enfeksiyon sonucu oluşan klinik bozukluklar daha çok köpeğin bağışıklık sistemine bağlıdır. Lyme etkeni böbreklere…

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501