Çiçek ve Difteri Hastalığı (Fowl-pox) Etken pox grubundan bir virüstür. Etkenin kanatlılarda hastalık yapan ve immunolojik yönden birbirine yakın 4 suşu vardır: Tavuk çiçek virüsü Hindi çiçek virüsü Kanarya çiçek virüs Güvercin çiçek virüsü Kanarya çiçek virüsü hariç diğerleri tavuk, hindi ve güvercinlerde patojendir. Hastalık Oluşumu ve Semptomlar Hastalık yavaş yayılır. Sivrisinekler önemli bir bulaşma…

Koli basili enfeksiyonu, tavuklar başta olmak üzere hindi, kaz, ördek, güvercin ve diğer kanatlılarda çeşitli bozukluklara sebep olan, E.Coli kaynaklı primer veya sekonder enfeksiyonlara çok sık rastlanmaktadır. Hastalık etkeni Avian patogen E. coli (APEC), gram negatif, sporsuz ve genellikle hareketli, fakültatif ve anaerobik bir bakteridir. E.coli ve enterobacteriacea familyasındaki bakteriler evcil memelilerin normal bağırsak florasında…

Kuş kolerası, etkeni Pastorella multocida’dır.(Gr.negatif) Aerob veya fakültatif anaerob’tur. Kapsül(K) ve somatik O olmak üzere iki antijenik yapıya sahiptir. Kuş Kolerası Hakkında Hastalığın seyri Perakut, akut, septisemik, kronik seyirli, bulaşıcı ve öldürücüdür. Etken sağlam hayvanların yutak, larinks, ve sindirim sistemlerinde fakültatif patojen olarak bulunur. Direnç kırılınca hayvanlar hastalanır. Bakımsız özellikle A vitamini eksikliği olanlar telef…

Kuş hastalıkları, çok çeşitli şekillerde karşınıza çıkabilir. Kanatlı hastalıkları ile ilgili hazırlamış olduğumuz listede kuş hastalıkları ile ilgili temel hastalık çeşitlerini bulabilir, ayrıntılarını ilgili sayfasından öğrenebilirsiniz. E. Coli (Kolibasillozis) Enfeksiyonları Egg Dropp Sendrom Gumboro Hastalığı İnfeksiyöz Bronşitis İnfeksiyöz Laringotracheitis Kanatlı Çiçeği – Pox Kanatlı Kolerası Kanatlı Tüberkülozu Kanatlıların Paraziter Hastalıkları Koriza Hastalığı Kronik Solunum Sistemi…

Infeksiyöz Laringotracheitis, kanatlılarda Avian herpes virüs 1 tarafından oluşturulan, akut subakut, kronik formlarda seyreden, solunum sistemi yangısı, öksürük solunum güçlüğü ve konjonktivit ile karakterize bulaşıcı, ölüm oranı % 5-70 arasında değişen; daha çok ergin hayvanlarda gözlenen viral bir hastalıktır. Infeksiyöz Laringotracheitis Hakkında Etken Herpesvirus familyasına ait bir DNA virüsüdür. Her yaştaki tavukları enfekte edebilir, erkekler…

Infeksiyöz bronşitis hastalığı, kanatlıların solunum sistemi ve böbreklerini etkileyen, akut, öldürücü, çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Etkeni Corona virüs grubuna dahil Avian enfeksiyöz bronşitis virüsüdür. Virüsün 20 değişik serotipi her yaştaki tavuklarda hastalık yapabilir. Hastalığın Oluşumu ve Semptomlar İnfeksiyöz bronşitis tavukların akut ve kontagiyöz seyirli bir solunum sistemi enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon tavuklarda tracheal sesler, öksürük…

Gumboro Hastalığı, infeksiyöz bursal hastalık olarak da geçen, etkeni bir Birnavirus türüdür. IBD virüsünün antijenik yönden farklı iki serotipi vardır. Serotip I ve SerotipII. Tavuklar için patojenik olanlar Serotip I’de yer alırlar. Serotip II tavuklar için patojen değildir. Serotip I içindeki suşlara standart suşlar denilir. Ayrıca bunlardan başka ABD’de variant suşlar mevcuttur. Türkiye’de Gumboro virusu…

Egg Drop Neden Oluşur? Etken; Adenoviridea ailesine ait bir DNA virüsüdür. Tavuklarda; yumurta veriminde düşme, yumurtaların iç ve dış kalitesinde bozulma, yumurta kanalında yangısal reaksiyonlar gözlenen viral bir hastalıktır. Bulaşma; Etkenin hayvanlara bulaşması sindirim sistemi yolu ile olur; dışkı ile virüs yem, su, altlık, malzeme ve çevreye saçılır. Ayrıca vertikal yolla bulaşma ile infekte yumurtalardan…

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501