Köpek koronavirus enfeksiyonu, tek iplikli RNA’lı bir virustur ve duyarlı genç köpeklerde ishalle seyreden salgınlara neden olur. Virus özellikle genç köpekler arasında oldukça bulaşıcıdır. Yetişkin köpeklere hastalık semptomlarına neden olmaz veya oldukça hafif seyirlidir. Çoğunlukla tedaviye gerek duyulmaz. Köpek coronavirus’u enfekte dışkının ağza teması ile bulaşır. Bulaşma direk temastan daha çok dışkı ile kontamine çevresel…

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501