FCV Kedi Enfeksiyonu Nedir?

FCV kedi enfeksiyonu, Feline Calicivirus-FCV küçük, tek iplikli RNA’lı bir virüsüdür. FHV’e oranla daha dayanıklıdır.

Hastalık direkt temas yoluyla bulaşır. Virus her ne kadar dış ortamda uzun süre canlı kalamasa da, bulaşma genellikle hasta kedilerin sekresyonları ile temas neticesinde olur. Akut enfeksiyonlardan kurtulan yavrular kronik taşıyıcı haline gelirler. Bu durum hastalığın yavru populasyonlarında yaygın görülmesinin en önemli sebeplerinden biridir.

Calicivirus taşıyıcı kedilerde her zaman göz akıntısı, göz ödemi ve keratitis gibi göz semptomları görülebilir. Bu belirtiler tek veya çift taraflı olabilir.

FCV Kedi Enfeksiyonu ve Aşılama İle İlgili Genel Bilgiler

“Kedi Calicivirus”, ” Kedilerin Calicivirus Enfeksiyonu” hastalığına karşı uygulanan koruyucu bir aşıdır.

Ülkemizde FCV e karşı adjuvant içermeyen calicivirus F9 zinciri içeren MLV aşıları kullanılır. FHV ile beraber karma IN-MLV aşılarda mevcuttur.

Bağışıklık ve İmmunite:

• Virus nötralize edici antikorlar aşılamayı takiben 7 gün içinde oluşur.

• Aşı programında yavru kedinin tekrar aşılarından birinin 16 hafta ve sonrasında yapılması ve ayrıca 26 ve 52 haftalık yaşlarda birer tekrar daha yapılması durumunda, en az 3 sene boyunca hastalıktan korunduğu kabul edilir. Bu şartlar altında yıllık tekrarlara gerek yoktur. Senelik tekrarlar yerine 3 yılda bir aşılama yapılması önerilir.

Hastalığa Bağlı Notlar

• FCV enfeksiyonları çoğunlukla, akut oral ve üst solunum yolu hastalıklarından sorumludur. Ancak bazı durumlarda immun kaynaklı kronik gingivostomatitis gelişmesine neden olabilir.

• Hastalığın inkübasyon süresi 2-10 gündür. Oral ülseratif lezyonlar (özellikle dilden köken alan), hapşırma ve seröz burun akıntısı başlıca semptomlarıdır. Yavru kedilerde ağırlıklı olarak akut oral ve üst solunum yolu hastalığı belirtileri görülür.

• “Virulent sistemik feline calicivirus (VH-FCV)” adı verilen nadir olarak görülen başka bir hastalık formu mevcuttur: İnkübasyon süresi, etkene maruz kalan barınaklarda veya hastane ortamında yaşayan kedilerde 1-5 gün arasında, evde yaşayan kedilerde 1-12 gün arasındadır. VH-FCV enfeksiyonunun yavrularda görülme oranı yetişkin kedilere daha fazladır. Mevcut FCV aşıları VH-FCV hastalığına karşı koruma sağlamamaktadır. Ancak son dönemlerde yapılan araştırmalar, deneysel olarak korumanın olabildiğini gösterir. Bunun sebebinin hipervirulent virusler olduğu tahmin edilmektedir.

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501