anestezi-oncesi

Anestezi Öncesi

Kliniğimizde en küçüğünden en büyüğüne yapılan tüm operasyonlar bizim için önemlidir.  “ameliyat” kelimesi ile “anestezi” kelimesi bizim için birbirinden tamamen ayrı olarak değerlendirilir ve ameliyathanemizde minik dostunuzu bir ekip karşılar. Bu ekipte anestezi ve operasyon hekimlerimizin görevleri birbirinden bağımsız ancak hedefleri aynıdır: Operasyonun başarısı ve minik dostumuzun sağlığı

Peki nedir bunları “ortak” ama “ayrı” yapan??

Operasyonun hedefine ulaşması için, konusunda uzman veteriner hekimlerden oluşan bir ekip, iyi zamanlanmış bir ameliyat, donanımlı bir ameliyathane, başarılı bir dizi işlem….

Peki iyi bir anestezi için de tüm bu iyi koşullanmış dış faktörler yeterli mi??..

Anestezi uygulamaları minik dostlarımızın ameliyat esnasında yaşamsal fonksiyonları ve genel sağlığını etkilemeden ağrı duyusunu tamamen yok ederek derin bir uyku hali sağlanması anlamına gelir. 

Başarılı bir anestezi olmadan başarılı bir operasyondan bahsetmek neredeyse imkansızdır. Çünkü başarılı bir anestezi; ameliyat esnasında canlının hiçbir ağrı duymaması, ameliyattan sonra sorunsuz uyanması, ve sonrasında anestezi sırasında kullanılan ilaçların hiçbir organa zarar vermeden atılması anlamına gelir. 

Anestezinin minik dostlarımız üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve operasyon sonrasında tüm organ fonksiyonlarının korunarak uyandırılmasının sağlanması anestezi uzmanı hekimlerin başlıca görevidir. Bunun için ameliyat olacak hastanın önceden sağlık ve organ fonksiyonu durumunun belirlenmesi gereklidir. 

MediVet Veteriner Kliniği ‘nde ameliyathane ekibimiz için operasyon başarısı kadar anestezi başarısı da oldukça önemlidir. Anestezi anında ve sonrasında yaşanacak aksaklıklar veya o ana kadar önemli olmayan küçük sağlık problemleri, sonradan büyük sorunlara ve hatta kayıplara sebep olabilir. 

Bu doğrultuda MediVet Veteriner Kliniği hekimleri minik dostlarımız için önleyici ve koruyucu görev üstlenir.

Hekiminiz sizden anestezi öncesinde bazı testler yaptırmanızı isteyecektir. Yapılacak testlerin seçimi ve zamanı minik dostumuzun bireysel özellikleri doğrultusunda (yaşı, tıbbi geçmişi, muayene bulguları,vs) belirlenir. Burada amaç sağlıklı bir şekilde ameliyata girip, başarılı bir anestezi sağlanması ve sonrasında uygulanan anestezinin minik dostumuza herhangi bir zarar vermeden tamamen vücuttan atılmasını sağlamaktır. Ancak bu şekilde gerçek bir operasyon başarısından bahsedilebilir.

 

Günümüzde başarılı geçen ameliyatlardan sonraki günlerde yaşanan beklenmedik kayıpların çok önemli bir kısmı anestezi komplikasyonlarına bağlı gerçekleşir. 

Genel bir inanışın aksine; minik dostumuzun genç olması – sağlıklı görünmesi testlerin yapılmaması için bir neden değildir. Aksine örneğin bir tam kan sayımı-hemogram yapılması için önemli bir sebeptir: Çünkü doğuştan gelen ve gizli seyreden, belirti göstermeyen bazı hastalıklar (kongenital kalp yetmezliği, gizli geçirilmiş bir enfeksiyon varlığı, kanama bozuklukları, vs) operasyon esnasında ya da sonrasında beklenmedik ani kayıplara neden olabilir.

Tam Kan Sayımı-Hemogram Nedir?

Tam kan sayımı mutlak retikülosit sayımı ile beş diferansiyelli akyuvar, alyuvar ve trombosit sayımlarını içerir ve her hücre tipi için detaylı bilgi sağlar. Hayvanlarda en sık rastlanan kan düzensizliği anemidir ve alyuvar sayısındaki azalma olarak tanımlanır. Mutlak retikülosit sayımı ile aneminin altında yatan hastalık sürecinin araştırılması ve anemik hastanın tedaviye yanıtının tanımlanması mümkün olur. Beş değişik tip akyuvar sayımı ile beraber total akyuvar sayımı, altta yatan stres, yangı, enfeksiyonla savaşma kabiliyetinde azalma ve potansiyel löseminin tanımlanması için gereklidir.

Düşük trombosit sayıları ise potansiyel kanama problemlerine neden olur. Anemi, yangı ve düşük trombosit sayısının saptandığı durumlarda operasyon ertelenebilir. Çünkü bu tip durumlar anestezi/operasyon sırası ve sonrasında ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Neden Anestezi Öncesi Test Yapmalısınız?

Anestezi öncesi test yapmanın en önemli dört sebebi:

 • İçiniz rahat etsin.
  Anestezi öncesi test yapmak anestezi ve operasyon riskini önemli derecede azaltır.

 

 • Gizli hastalıkları tespit edin.
  Sağlıklı görünen hayvanlar bir hastalığın belirtilerini gizliyor olabilir. Yapılacak testler ile bu tip hastalıklar saptanabilir ve anestezi ile oluşacak problemlerin önüne geçebiliriz.

 

 • Riski azaltın.
  Anestezi öncesi test sonuçları normal ise güvenle ilerleyebiliriz. Herhangi bir anormallik varsa acil operasyon durumlarında anestezi prosedürünü değiştirebilir veya minik dostumuzun sağlığını güvence altına almak için başka önlemler alabiliriz. Uygun protokoller ve sıvılar hem minik dostumuzun anesteziden uyanma sürecini kısaltacak hemde anestezi sonrasında kullanılan ilaçların vücuttan atılmasını hızlandıracaktır.

 

 • Minik dostunuzun gelecekteki sağlık durumunu kontrol altına alın.
  Yapılacak testler aynı zamanda minik dostunuzun tıbbi kayıtlarının bir parçası olacak ve gelecekte referans almamız için bir temel oluşturacaktır. Unutmayın ki; her ne kadar laboratuvar testlerinde belirtilmiş referans aralıklar varsa da, hastanın en sağlıklı referansı kendi referansıdır.

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501