Leptospiroz, ya da leptospirozis başlıca köpek, insan ve diğer bazı hayvanlarda görülebilen, dünyaca yaygın zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) bir hastalıktır. Köpeklerde Leptospira interrogans ‘ın serotipleri önemli enfeksiyonlara sebep olur. Ayrıca Leptospira canicola, Leptospira ictrohaemorrhagiae, L.grippotyphosa, L.pomona, L.bratislava gibi suşlarda köpeklerde hastalık oluşturabilmektedir. Bulaşma, etkenle enfekte idrarla direkt temas ile mümkündür. Diğer deri yoluyla geçen hastalıklardan farklı…

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501