Koli basili enfeksiyonu, tavuklar başta olmak üzere hindi, kaz, ördek, güvercin ve diğer kanatlılarda çeşitli bozukluklara sebep olan, E.Coli kaynaklı primer veya sekonder enfeksiyonlara çok sık rastlanmaktadır. Hastalık etkeni Avian patogen E. coli (APEC), gram negatif, sporsuz ve genellikle hareketli, fakültatif ve anaerobik bir bakteridir. E.coli ve enterobacteriacea familyasındaki bakteriler evcil memelilerin normal bağırsak florasında…

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501