Kuş kolerası, etkeni Pastorella multocida’dır.(Gr.negatif) Aerob veya fakültatif anaerob’tur. Kapsül(K) ve somatik O olmak üzere iki antijenik yapıya sahiptir. Kuş Kolerası Hakkında Hastalığın seyri Perakut, akut, septisemik, kronik seyirli, bulaşıcı ve öldürücüdür. Etken sağlam hayvanların yutak, larinks, ve sindirim sistemlerinde fakültatif patojen olarak bulunur. Direnç kırılınca hayvanlar hastalanır. Bakımsız özellikle A vitamini eksikliği olanlar telef…

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501