Infeksiyöz bronşitis hastalığı, kanatlıların solunum sistemi ve böbreklerini etkileyen, akut, öldürücü, çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Etkeni Corona virüs grubuna dahil Avian enfeksiyöz bronşitis virüsüdür. Virüsün 20 değişik serotipi her yaştaki tavuklarda hastalık yapabilir. Hastalığın Oluşumu ve Semptomlar İnfeksiyöz bronşitis tavukların akut ve kontagiyöz seyirli bir solunum sistemi enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon tavuklarda tracheal sesler, öksürük…

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501