Leptospiroz, ya da leptospirozis başlıca köpek, insan ve diğer bazı hayvanlarda görülebilen, dünyaca yaygın zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) bir hastalıktır. Köpeklerde Leptospira interrogans ‘ın serotipleri önemli enfeksiyonlara sebep olur. Ayrıca Leptospira canicola, Leptospira ictrohaemorrhagiae, L.grippotyphosa, L.pomona, L.bratislava gibi suşlarda köpeklerde hastalık oluşturabilmektedir.

Bulaşma, etkenle enfekte idrarla direkt temas ile mümkündür. Diğer deri yoluyla geçen hastalıklardan farklı olarak Leptospiroz etkenleri sağlam deriden de geçebilir. Bunun yanında hastalık enfekte doku ve sıvıların ağız yoluyla alınması, plasental ve veneral yol ile bulaşmaktadır. Enfeksiyonu atlatan köpekler aralıklı olarak hastalık etkenini aylarca idrarla saçmaktadır. Bu sebeple hastalık gizli ve sinsi olarak diğer köpeklere kolayca yayılır.

Hastalık etkeni vücuda girdikten sonra organ dokularda hızla yayılır ve çoğalır. Bu sebeple enfekte hayvanlarda daha çok ilgili organlara bağlı semptomlar görülür. Özellikle böbrek, karaciğer, dalak, göz ve genital sistemlerde hastalık belirtileri görülür. Klinik belirtiler çok hafiften komaya kadar değişkenlik gösterir.

Akut enfeksiyonlarda ateş, kas yumuşaması ve sarılık gözlenir. Leptospirozis sebebiyle gelişen hematolojik bozukluklara bağlı (yaygın intravaskuler koagulasyon, DIC) kan kusma, kanlı idrar, kanlı dışkılama, burun kanaması ve peteşial kanamalar görülebilir. Bunun yanında halsizlik, depresyon, iştahsızlık, kusma, kilo kaybı, lokalizasyonu belirsiz ağrı, artralji, kısmi felç (posterior parezis), solunum güçlüğü, koma klinik belirtiler arasındadır.

Köpeklerde hastalıktan korunmak için aşılama yapılmalıdır. Bakterin Leptospira aşılarının ilk aşılama için 2-4 hafta aralıklarla iki doz olarak, devamında da yıllık olarak uygulanması önerilir.

Enfekte köpeklerin idrar, insanlar ve duyarlı diğer hayvanlar için tehlikelidir. Etkenin sağlam deriden geçebilme özelliği sebebiyle, şüpheli köpekleri tutan veya yakın temas eden kişilerin eldiven giyerek kendilerini korumaları gerekmektedir. Etken dış ortamda idrarda uzun süre yaşamadığından, hastalık etkeni ile temas eden yerlerde etkili dezenfektanlar ile temizlenebilir.

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501