• HIZLANDIRILMIŞ DOKU ONARIMI VE HÜCRE BÜYÜMESİ

Lazer ışığındaki fotonlar dokunun derinlerine penetre olarak hücre üremesi ve büyümesini hızlandırır. Lazer ışığı, hücrenin kullanabileceği enerji miktarını arttırarak hücrenin besin maddelerini alımını ve metabolik atıklardan kurtulmasını hızlandırır. Sonuç olarak, lazer ışığına maruz kalan tendon, ligament ve kas hücreleri daha çabuk iyileşir.

  • DAHA HIZLI YARA İYİLEŞMESİ

Lazer ışığı, hasarlı dokudaki fibroblast gelişimini uyarır. (fibroblastlar, yara iyileşmesinde üstün olan, kollajen yapıtaşlarıdır. Kollajen eski dokunun yenilenmesi ve doku hasarının giderilmesi için gerekli esansiyel proteindir) sonuç olarak lazer tedavisi açık yara, skar doku ve yanıklarda etkilidir.

  • FİBRÖZ DOKU FORMASYONUNU AZALTIR

Lazer tedavisi kesiklerden, tırmıklardan, yanıklardan ve operasyonlardan sonra doku hasarına bağlı oluşan skar dokunun oluşumunu azaltır. Skar doku, kronik ağrının primer kaynağıdır.

  • ANTİ-ENFLAMATUAR ETKİ

Lazer ışığı vazodilatasyona (damar genişlemesine) sebep olarak anti-ödemik etki yaratır, aynı zamanda bu etki lenf drenajını aktive etmesiyle de görülür (şiş bölgeleri drene eder). Sonuç olarak yaralanmalar ve inflamasyon yüzünden oluşan şişliği azaltır

  • AĞRI KESİCİ (ANALJEZİK) ETKİ

Lazer tedavisinin ağrıyı beyne ileten sinir hücrelerini bloke eden ve sinir duyarlılığını azaltan çok faydalı bir etkisi vardır. Aynı zamanda daha az enflamasyon olduğu için, daha az ödem ve daha az ağrı sağlar. Diğer bir ağrı kesici etkisi de, beyinden ve adrenal bezlerden salgılanan endorfinin ağrı kesici etkisidir.

  • VASKÜLER AKTİVİTEYİ DÜZENLER

Lazer ışığı hasarlı bölgede yeni kapillar oluşumunu belirgin şekilde hızlandırarak iyielşme sürecini hızlandırır, yaraları çabuk kapatır ve skar doku oluşumunu azaltır. Buna ek olarak anjiogenezisi hızlandırarak geçici vazodilatasyona sebep olur. Daha hızlı kan dolaşımı, daha hızlı iyileşme ve daha az ağrı anlamına gelir.

  • METABOLİK AKTİVİTEYİ HIZLANDIRIR

Lazer tedavisi spesifik enzimlerin üretimini hızlandırır, kan hücrelerine daha çok oksijen ve besin maddesi yükler. Hasarlı hücreler daha hızlı iyileşir ve rejenere olur.

  • SİNİR HÜCRESİNİN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

Sinir hücresinin hasarlı dokulardaki iyileşmesinin yavaş olması, bölgede uyuşukluğa ve hasarlı uzuvlara sebep olur. Lazer ışığı hücrelerin tekrar birleşmesi sürecini hızlandırır ve hareket genişliğini arttırarak kas hareketlerini optimize eder. Nörolojik ağrıyı azaltır.

  • IMMUNOREGULASYON

Fotonlar, lazer ışığına tepki veren kromoforlar (molekül enzimleri) tarafından emilir. Enzim aktive olduktan sonra ATP üretimine başlar. ATP hücrenin temel kaynağı olup hücredeki bütün kimyasal iyişelme sürecinden sorumludur. Aynı zamanda uzun süreli ağrı giderilmesi gerçekleşmiş olur.

  • TETİK VE AKAPUNKTUR NOKTALARI

Lazer tedavisi kaslardaki tetik noktalarını ve akapunktur noktalarını non-invaziv şekilde uyararak muskulaskeletal ağrı giderilmesini sağlar.

 

Ayrıca Okuyun:

Lazer Tedavi Nedir?

Lazer Terapiden Hangi Hastalıklarda Faydalanabilirim?

CategoryGenel Bilgiler

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501