Kuş kolerası, etkeni Pastorella multocida’dır.(Gr.negatif) Aerob veya fakültatif anaerob’tur. Kapsül(K) ve somatik O olmak üzere iki antijenik yapıya sahiptir.

Kuş Kolerası Hakkında

Hastalığın seyri

Perakut, akut, septisemik, kronik seyirli, bulaşıcı ve öldürücüdür. Etken sağlam hayvanların yutak, larinks, ve sindirim sistemlerinde fakültatif patojen olarak bulunur. Direnç kırılınca hayvanlar hastalanır. Bakımsız özellikle A vitamini eksikliği olanlar telef olur.
Hastalığın Formları ve Semptomlar

Akut ve subakut formda yeşil ishal ile ibik ve sakallarda morarma gibi tipik belirtiler görülür. Mortalite %1 0-100 arasındadır. Hastalığın kronik formunun 5 değişik şekli vardır.

a) nezle şekli: yüzde şişlik, ağız ve burunda akıntı.

b) otitis şekli: boyun çarpıklığı ve denge bozukluğu.

c) deri şekli: sakallarda ödem

d) artritis şekli: eklemlerde şişlik ve topallık

e) peritonitis şekli: zayıflik ve verim düşüklüğü
Teşhis

Klinik belirtiler, akut ölümlerde postmortem lezyonlar hastalığın teşhisinde önemlidir. Bunun yanında bakteri kültüründe pastöralla multocida aranır.

Kuş Kolerası Tedavi ve Korunma

Sağıtımda antibiyotik seçimi önemlidir. Ayrıca A vitamini takviyesi yapılır. Korunmak için çok iyi bir dezenfeksiyon gereklidir. Kedi,köpek fare ve yabani hayvanlar kümeslerden uzak tutulmalıdır.Hastalar hemen ayrılmalıdır. Mevsim değişikliklerinde hayvanlara iyi bakılmalıdır. Ticari hindi ve tavuklar aşılanmalıdır.

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501