Infeksiyöz bronşitis hastalığı, kanatlıların solunum sistemi ve böbreklerini etkileyen, akut, öldürücü, çok bulaşıcı viral bir hastalıktır.

Etkeni Corona virüs grubuna dahil Avian enfeksiyöz bronşitis virüsüdür. Virüsün 20 değişik serotipi her yaştaki tavuklarda hastalık yapabilir.

Hastalığın Oluşumu ve Semptomlar

İnfeksiyöz bronşitis tavukların akut ve kontagiyöz seyirli bir solunum sistemi enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon tavuklarda tracheal sesler, öksürük ve aksırma ile karakterizedir. Özellikle civcivlerde çok daha şiddetli seyreder ve ilave olarak burun akıntısı ile yüzde şişmede görülür. Hastalık uterusuda etkiler ve yumurtadaki tavuklarda verim düşüklüğü yapar. Yumurta kalitesi çok düşmüştür. Hastalığın bazı suşlarının böbrek dokularına afinitesi vardır. Kış aylarında çok şiddetli seyreder. 6 haftalıktan küçük olanlar daha hassastırlar. Mortalite %15-25 ’tir. Bu hayvanlarda su içme isteği fazladır.

Infeksiyöz Bronşitis Tanısı

Otopside solunum sistemi bölgesinde köpüklü airsacculitis vardır. Trake, burun boşlukları ve sinüslerde seröz, kazeöz veya kataral bir exudat vardır. Yumurtlayan tavuklarda karın boşluğunda sulu bir yumurta sarısı dikkat içeker fakat bu tipik değildir. Böbrekler büyümüştür. Kesin tanı için vücuttaki IB antikor seviyesine bakılır ve virüsün identifikasyonu yapılır.

Korunma Aşılama ile hayvanları tamamen kontrol altına almak çok sayıda serotipinin olması dolayısıyla imkansızdır. Aşılama inaktif ve canlı aşılarla olabilmektedir. Maternal antikor durumuna bağlı olarak 1.günden itibaren aşı yapılabilir. Canlı aşıları genellikle içme suyu, aerosol ve intraokuler olarak uygulanmaktadır.

Acil Durumlar İçin Telefon:        0216 415 9501